Posiluj, cvič, relaxuj v Harmony a vyhraj!

Pořiď si „členství bez závazku“ na 3 měsíce v Harmony Sport & Relax Clubu a soutěž o jedinečné ceny.

Kdo chce být fit, necvičí jen v lednu, ale po celý rok! A proto pro Vás máme motivaci proč cvičit právě u nás. Pod jednou střechou v centru Písku se u nás nachází posilovna, Open Gym, Fight & Stretch zóna, Solárium, Skupinové lekce, Masáže. Pokud si pořídíte „členství bez závazku“ na 3 měsíce (student/senior/dospělí) mezi daty 1.5.2024 – 17. 7. 2024 budete automaticky zařazeni do slosování o ceny z plakátu akce:

 • zapůjčení BMW 5 od CarTec Praha na víkend ZDARMA;
 • sportovní brýle Progress, ručník Progress;
 • Paddleboard;
 • Měsíční i vstupové permanentky do Harmony Sport & Relax Clubu
 • Masáže v Harmony.

Proč cvičit/relaxovat v Harmony a mít členství v našem píseckém sportovním & relaxačním centru? Během široké otevírací doby získáte neomezený vstup:

S „členstvím bez závazku“ můžete cvičit nebo relaxovat jak dlouho a jak často chcete. Klidně několikrát denně. Nemusíte si tak hlídat, kolik vám zbývá vstupů. Zkrátka čím častěji budete chodit, tím levněji! A pravidelné cvičení má ten správný vliv na Vaši kondici, zdraví a psychiku. Široká nabídka služeb Vám umožní navštěvovat klub dle momentální kondice, nálady a volného času.

Soutěž platí i pro členy s ročním členstvím, kteří provedou platby na 3 měsíce dopředu.

Tak na nic nečekejte, navštivte nás osobně nebo nás kontaktujte během otevírací doby ZDE nebo sledujte dění z našeho centra zde na INSTAGRAMU.

Partnery akce jsou:

 

___________________________________

KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Pořadatel soutěže: Harmony Sport & Relax Club (provozované Ivan Svatoš a.s., Palackého 1231, Vodňany 38901, IČ 25151673)

 1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:

Soutěž je realizována v termínu od 1.5. do 17.7.2024 (včetně uvedených dnů) na území České republiky.

 1. PODMÍNKY ÚČASTI:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké dle § 22 občanského zákoníku.

Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky.

 1. PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Podmínkou účasti v soutěži je pořídit si měsíční členství dospělí/student/senior na dobu 3 na sebe navazujících měsíců. Toto členství nelze přerušovat ani prodlužovat. Pořadatel soutěže náhodně vybere výherce, kteří splnili podmínky.

 1. VÝHRY V SOUTĚŽI:

Výherci získají v této soutěži ceny zmíněné v oficiálním plakátu akce. Výherci budou o výhře vyrozuměni . V případě, že se výherce neozve do 14 dní od kontaktování, ztrácí nárok na výhru.

Ceny budou předány výhercům nejpozději do 30 dní od vyhlášení výherců, případně domluveni na pozdějším předání. Výhry z této Soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné Soutěžící.

 1. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zapojením vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích Pravidel a to s účinností ode dne uveřejnění na webových stránkách www.harmonypisek.cz . Účastí v této Soutěži dává každý Soutěžící Pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu a po skončení Soutěže, souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.

Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

 1. DALŠÍ PRAVIDLA

V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem řídí právním řádem České republiky.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného chování nebo jiných praktik, které poukazují na zneužívání soutěže.

Účast v Soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách harmonypisek.cz. 

V Písku dne 1.5.2024