Kompenzační cvičení

Co je kompenzační cvičení?

Jedná se o soubor uvolňovacích, protahovací a posilovacích cviků, které mají za úkol něco kompenzovat – vyrovnávat. Nejčastěji kompenzujeme nadměrnou a jednostrannou zátěž, ať už pracovní nebo sportovní, dále nedostatek pohybu, sedavý způsob života nebo špatné držení těla.

Mezi nejčastější poruchy patří např. svalová dysbalance, což je stav, kdy je narušena rovnováha mezi svaly, které plní vzájemně opačnou funkci. Funkční poruchy mohou přibývat a díky tomu jeden malý nedostatek může narušit fungování celého těla. Tím máme zaděláno na špatné držení těla, přetěžování určitých partií, ochabování jiných partií a následně se po nějaké době objeví bolest.

Místo, které bolí, nemusí být nutně příčinou bolesti, ale pouze se porucha v tomto místě projeví. Je tedy potřeba s tělem pracovat komplexně.

Poruchy pohybového aparátu se netýkají jen dospělých, ale i dětí, a to už od nejútlejšího věku. Nejčastěji zatěžovanou skupinou jsou ale sportující osoby s nadměrnou nebo jednostrannou zátěží. Každé přetěžování, pokud není správně kompenzováno, se dříve nebo později projeví. Proto je potřeba ho kompenzovat průběžně, nejlépe preventivně.

Přijďte se uvolnit, protáhnout a posílit svaly na naše skupinová cvičení, zejména pak Body and Mind lekce, kde Vám zkušení lektoři poradí a pomohou, jak správně cvičit..:)