Bosu – Both sides up – obě strany nahoru

Cvičení na původně rehabilitační pomůcce BOSU Balance Trainer. Vypadá jako disk, který je z jedné strany plochý, na straně druhé má pružnou kopuli. Variant cvičení s tímto náčiním je nespočet. Např. Bosu cardio – aktivní hodina s důrazem na kardio zátěž + posílení těla; Bosu Core- klidnější cvičení s prvky pilates zaměřené na zpevnění středu těla.


Proč BOSU?

  • Efekt BOSU pocítíte velmi rychle, ať už se jedná o vyrýsování svalů, protažení, či zeštíhlení.
  • Cvičení využívá nestability, kterou poskytují v různé míře obě strany BOSU. Je výjimečné v tom, že zapojujete nejen vědomě ovládané svaly, ale i hluboké kosterní a další důležité svaly (posturální), což vede k lepšímu držení těla.
  • Cvičení s BOSU pomáhá zpevnit vaziva a šlachy kolem kolenních a hlezenních kloubů, vede k zeštíhlení problematických partií.
  • Provádění cviků na BOSU téměř nezatěžuje klouby. Ulehčuje provedení některých pohybů, jiné naopak dělá těžšími.

Toto cvičení je vhodné pro: Ženy i muže jakékoli věkové i váhové kategorie od amatérů až po vrcholové sportovce. Náročnost cvičení si určuje každý sám. Těhotným ženám pomáhá zpevnit pánevní dno, doporučujeme však konzultaci s lékařem a s lektorem před hodinou!!

Na lekci BOSU potřebujete: sportovní oděv a obuv, ručník, pití.
Ke krásnému pevnému tělu za poloviční čas!