Vibro Plate

Vibro Plate představuje nové uplatnění moderních technologií v oblasti cvičení a rehabilitace. Přístroj funguje na principu přenášení vibrací do svalů, které přirozeně aktivují reflexivní svalové kontrakce. Tato technika cvičení se jmenuje Acceleration Training a v současnosti patří k nejžhavějším trendům na poli fitness. Je nenáročná a umožňuje komukoliv bez ohledu na věk či kondici vykonávat rychlý a efektivní trénink bez námahy kloubů a jiných částí těla.

Acceleration Training přináší výsledky za nesrovnatelně kratší dobu, než bývá obvyklé. Změny na postavě jsou patrné při cvičení třikrát týdně v krátkých (maximálně 20-30 minutových) intervalech. Vibro Plate je vyhledáván i ze zdravotních důvodů, neboť urychluje rehabilitaci a zkracuje dobu rekonvalescence.

Na stroji Vibro Plate lze vykonávat různé druhy cvičení. Používá se k protahování, posilování, masážím a relaxaci.

POZITIVNÍ ÚČINKY

  • Výzkumy provedené na univerzitách po celém světě prokázaly, že cvičení na Vibro Plate podporuje svalovou sílu, nárůst svalové hmoty, výbušnou sílu a odrazové schopnosti. Zlepšení síly je primárním benefitem cvičení na Vibro Plate.
  • Vibro Plate a s ním spojený Acceleration Training™ jsou velmi vhodné metody pro rychlé a správné formování postavy. Díky zvýšené cirkulaci krve se zlepšuje i kvalita pokožky a redukuje se celulitida.
  • Protahovací cviky s vibracemi mají za následek větší zlepšení flexibility než protahovací cvičení samotná (bez vibrací).
  • Vibrace stimulují neuromuskulární systém takovou rychlostí, že téměř všechna svalová vlákna jsou mimovolně zapojena. Tímto způsobem mohou být nové pohyby a cviky naučeny v kratším čase a špatné pohybové vzorce mohou být opraveny správnými pohyby snáze.
  • Pohyb pozitivně ovlivňuje proces přeměny kostí. Kosti reagují lépe na dynamická než na statická cvičení. Aby nedocházelo k řídnutí kostí, je třeba naši oporovou soustavu mechanicky zatěžovat. Mechanické zatěžování je podstatné pro stimulaci obnovy minerálů. Ve většině případů je velmi těžké až nebezpečné trénovat osoby vyššího věku s požadovanou mechanickou zátěží, avšak výzkum prokázal, že cvičící stroj Vibro Plate může být k tomuto účelu bezpečně používán.
  • Při tréninku na Vibro Plate tělo reaguje zvýšenou tvorbou růstového hormonu a testosteronu, a to ve velmi krátkém čase (8-12 minut). Nastává také významná stabilizace „stresového hormonu“, kortizolu.
  • Lidem trpícím potížemi jako je artróza, Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, diabetes, osteoporóza a nadváha a mnohými dalšími onemocněními, velmi prospívá fyzická aktivita. Tito lidé však bohužel často nejsou schopni plnohodnotně cvičit. Přestože na tyto nemoci ve většině případů není vyvinuta léčba, cvičení na Vibro Plate může zmírnit jejich symptomy a tím i zlepšit kvalitu života.
  • Trénink a cviky na Vibro Plate také zlepšují krevní oběh ve svalech. Výsledkem je lepší výkon metabolismu, zvýšená produkce kyslíku a zrychlení metabolismu, lepší prokrvení a zlepšený lymfatický oběh. Odstranění toxinů a metabolického odpadu podporuje zlepšení imunitního systému, zlepšuje pokožku a regenerační schopnost a potenciál pro aktivní a zdravý život.
  • Při cvičení na Vibro Plate se plošina hýbe nahoru a dolů a způsobuje tak rychlou změnu v délce svalu. To stimuluje svalové vřeteno 25 – 50krát za vteřinu, daleko rychleji než můžeme vědomě vnímat. Jediná cesta pro naše tělo, jak se s takto rychlými stimuly vyrovnat, je aktivace reflexních odpovědí, které vyústí ve 25 až 50 svalových kontrakcí za vteřinu. Vibrace tak zvyšují intramuskulární koordinaci, intermuskulární koordinaci a to vše ve velmi krátkém čase.